SolarBalance

De energietransitie is in volle gang, maar het gaan nog lang niet snel genoeg. Er zijn in het klimaatakkoord doelstellingen bepaald, maar steeds lopen de resultaten achter op het schema. Dus moet er veel meer gebeuren om die achterstand goed te maken.

Dat kan. Met daarin een belangrijke rol voor de écht duurzame bronnen zon- en windenergie. Beide maken een enorme groei door en de kostprijs van de ermee opgewekte energie blijft dalen. Een trend die zich ook de komende tijd voortzet. Vooral zonne-energie heeft de potentie om een nog veel lager kostprijsniveau te bereiken. Op alle fronten wordt gewerkt om PV-panelen nog beter te laten presteren en door productieprocessen te optimaliseren de prijs van panelen omlaag te krijgen.

Als door regelgeving een vaste opstelling niet mogelijk is, kan deze optie wellicht zonder problemen worden gebruikt. Daarnaast kan de SolarBalance heel gemakkelijk op een aanhanger worden vervoerd naar elke gewenste locatie. Deze mobiele uitvoering van de SolarBalance kan op “eigen wielen” overal gebruikt worden.

Het laat zien dat er al veel bekend is en nog meer bereikt kan worden met samenvouwbare zonnepanelen boven gewas. Meervoudig gebruik van schaarse landbouwgrond kan dus prima met het vouwconcept van Axiturn.


Naast de kansen in de energietransitie voor de landbouw, zijn die er ook voor de tuinbouw. De hoge prijs voor gas zal ook voor de tuinder een reden zijn om telen onder zonnepanelen te overwegen. Daar geldt hetzelfde als voor landbouw: er zijn volop uitdagingen en kansen.


Graag wil Axiturn een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkelingen van een zonnige toekomst.