SolarBalance

De energietransitie is in volle gang, maar het gaan nog lang niet snel genoeg. Er zijn in het klimaatakkoord doelstellingen bepaald, maar steeds lopen de resultaten achter op het schema. Dus moet er veel meer gebeuren om die achterstand goed te maken.

Dat kan. Met daarin een belangrijke rol voor de écht duurzame bronnen zon- en windenergie. Beide maken een enorme groei door en de kostprijs van de ermee opgewekte energie blijft dalen. Een trend die zich ook de komende tijd voortzet. Vooral zonne-energie heeft de potentie om een nog veel lager kostprijsniveau te bereiken. Op alle fronten wordt gewerkt om PV-panelen nog beter te laten presteren en door productieprocessen te optimaliseren de prijs van panelen omlaag te krijgen.

Nieuwe ontwikkelingen in multilayer concepten zoals de combinatie van de betrouwbare siliconcel met perovskiet zijn veelbelovend en zullen de kostprijs verder omlaag gaan brengen. Alle reden om aan dit marktsegment de nodige aandacht te schenken.

Maar om meer draagvlak voor grootschalige toepassing te krijgen vragen nogal wat aspecten om aandacht. Naast betere prestaties om de kostprijs te drukken, dus efficiëntie, ligt de focus ook op circulariteit, biodiversiteit, ecologie, landschapsinpassing en maatschappelijke acceptatie en vooral: meervoudig gebruik van landbouwgrond of elk ander terrein. Dat zijn allemaal aspecten waar de gebruikelijke zonneparken niet al te best op scoren.

Het in- en uitvouwen van PV-panelen als enabling technologie.

Axiturn SolarBalance Model 1
Axiturn SolarBalance Model 1
Axiturn SolarBalance Model 1
Axiturn SolarBalance Model 1
Axiturn SolarBalance Model 1
Axiturn SolarBalance Model 1
Axiturn SolarBalance Model 1
previous arrow
next arrow

Veel meer zonne-energie in het buitengebied mogelijk maken en realiseren met de “SolarBalance” is voor Axiturn dé uitdaging. Met dit nieuwe en unieke concept dat zowel de stand van de zon volgt, als bij regen of storm samengevouwen wordt tot een smal pakket, kan dat prima. Daarnaast is één van de belangrijkste kenmerken van dit concept het mogelijk maken van meervoudig gebruik van terrein of landbouwgrond.

Niet iedereen is bekend met alle aspecten van zonne-energie. Voor de nogal specifieke kenmerken van de SolarBalance zal dat temeer gelden. Reden om een aantal daarvan in een bijlage toe te lichten. Het betreft:

  • Potentie
  • Vouw- en balanceersysteem
  • Schaduwwerking
  • Visueel aantrekkelijk en dynamisch
  • Lokaal opwekken/lokaal gebruiken
  • Effectief en betaalbaar
  • Opschaling
  • Biodiversiteit, ecologie, voedselbos en landschapsbeleving verenigd
  • Themapark?

Het zijn allemaal zaken die een relatie hebben met het genereren van zonne-energie in de buitenruimte die kort bij de steden en dorpen ligt. Daar is veel discussie over gaande waar het concept van de SolarBalance nog niet bij betrokken wordt. Dit heeft uiteraard een oorzaak: onbekend maakt onbemind. Met deze notitie en de informatie in de bijlage wordt veel duidelijk over dit mooie en unieke concept.

Axiturn SolarBalance Model 2
Axiturn SolarBalance Model 2
Axiturn SolarBalance Model 2
Axiturn SolarBalance Model 2
Axiturn SolarBalance Model 2
Axiturn SolarBalance Model 2
Axiturn SolarBalance Model 2
previous arrow
next arrow